Ketenzorg

Met ketenzorg wordt bedoeld: multidisciplinaire zorg voor mensen met een chronische aandoening binnen de huisartsenpraktijk.

Hieronder vallen diabetes mellitus type 2, longaandoeningen COPD en hart- en vaataandoeningen CVRM (Cardio Vasculair Risico Management). Ketenzorg wordt in onze regio Oss-Uden-Veghel geleverd door de Zorggroep Synchroon.

De vergoeding van dieetadvisering loopt dan via de zorggroep, niet via uw ziektekostenverzekering. Ik ben gebonden aan de afspraken en voorwaarden die door de zorggroep gesteld worden, zoals bijvoorbeeld de vastgestelde vergoedingen en vastgestelde behandeluren. Ik kan dit aan u uitleggen als u bij mij bent.

Ik declareer rechtstreeks bij de zorggroep. Binnen ketenzorg geldt geen eigen risico.

Voor meer informatie over deze zorggroep:  http://www.synchroon.info.nl.

Uw huisarts bepaalt of u in de ketenzorg valt.