Tarieven

Bent u door uw vergoeding van uw zorgverzekeraar heen en wilt u onder begeleiding blijven? Dan komen de kosten voor eigen rekening. U ontvangt dan een factuur.  De volgende tarieven gelden:

Eerste consult
de duur van het eerste consult ligt veelal tussen 1 en 1,5 uur
geldend uurtarief = € 60,00

Vervolgconsult-lang
30 minuten € 30,00

Vervolgconsult-kort
15 minuten € 15,00

Telefonisch consult
15 minuten € 15,00