Toelichting en voorwaarden

Directe en indirecte tijd
Ik breng de directe tijd in rekening (de tijd tijdens het consult). Voor het uitwerken van een dieetvoorschrift mag ik een toeslag in rekening brengen. Indirecte tijd (de tijd die nodig is voor voorbereiding/registratie/rapportage aan de huisarts/enz.) breng ik vooralsnog niet in rekening.

Huisbezoek                 
Voor het brengen van een huisbezoek, mits door huisarts aangegeven, staat eveneens een toeslag.

Lange en korte vervolgconsulten
U kunt kiezen voor korte of lange vervolgconsulten. Bij een kort vervolgconsult (15 minuten) is er slechts 5-10 minuten tijd beschikbaar voor informatie, overleg en advies. Bij een lang vervolgconsult (30 minuten) is er 20-25 minuten tijd voor informatie, overleg en advies. Een lang consult is met enige frequentie nodig om een goede kwaliteit van begeleiding te bieden en tot een goed resultaat te komen.

Verwijsbrief
Ik verzoek u om een verwijsbrief van de huisarts of specialist mee te brengen. Op die manier beschik ik over belangrijke informatie van de arts en de arts wordt dan op de hoogte gebracht van de begeleiding.

Duur van de begeleiding
De begeleidingsduur is afhankelijk van de indicatie waarvoor u komt.  Het eerste dieetconsult duurt vrijwel altijd ongeveer 1 tot 1½ uur. Het aantal en de duur van de vervolgconsulten zal in overleg met u worden afgesproken, rekening houdend met de vergoedingsmogelijkheden. U bent vrij om onder begeleiding te blijven zo lang als u dat zelf wilt en nodig vindt. U bent ook te allen tijde vrij om met de begeleiding te stoppen als u dat wilt.

Bij verhindering op tijd afzeggen
Bent u verhinderd en kunt u een geplande afspraak niet nakomen, dan bent u verplicht om deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen; dat mag telefonisch of per e-mail. Niet nagekomen en niet tijdig afgemelde afspraken worden bij u in rekening gebracht.