Zorgverzekering

Basisverzekering 2023

Vanuit het basispakket van de ziektekostenverzekering heeft u recht op een vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar. Hierbij is het wettelijk eigen risico van toepassing; dit bedraagt € 385,00 per jaar. De kosten van 3 uur dieetadvisering bedragen ca. € 200,00

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén eigen risico; voor hen zijn de 3 uur dieetadvisering altijd geheel kosteloos.

Heeft u diabetes, COPD of een aandoening die valt onder CVRM (Cardio Vasculair Risicomanagement) dan valt u mogelijk onder ketenzorg. Dan worden de kosten van dieetadvisering voor u vergoed door de ketenorganisatie; in deze regio is dat Zorggroep Synchroon. Het voordeel van vergoeding via ketenzorg is dat hiervoor geen eigen risico geldt. Uw huisarts bepaalt of u in de ketenzorg valt. Zie voor meer informatie onder tabblad “ketenzorg”.

Aanvullende verzekering 2023

Vele zorgverzekeringen hebben een extra vergoeding voor dieetadvisering opgenomen in hun aanvullende pakketten. De vergoeding die wordt gegeven, verschilt per zorgverzekering. U heeft hier recht op als u de vergoeding vanuit de basisverzekering heeft opgebruikt. Hoeveel dit is, kunt u zien in uw eigen polis of informeer bij uw zorgverzekeraar. In de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Klik hier voor een compleet overzicht van alle zorgverzekeraars met de vergoeding van dieetadvisering in hun aanvullende verzekering:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/dieetadvies

Ik declareer de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekering en ontvang daarvoor een uurtarief, wat door de betreffende zorgverzekering is vastgesteld. Ik declareer de directe tijd, dat wil zeggen de tijd die u bij mij in de spreekkamer bent. Dit is voor het eerste consult veelal 1 uur,  1¼ uur of 1½ uur; vervolgconsulten duren veelal 15 of 30 minuten of soms 45 minuten. Telefonische consulten zijn ook mogelijk. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Daarnaast reken ik voor het uitwerken van een dieetvoorschrift nog een toeslag. Dit zal ik aan u voorleggen in het consult. Ik houd u op de hoogte hoe ver u met uw vergoeding bent.